बुधबाः

बुधबाः (ल्याटिन:dies Mercurii डाएस् मर्क्युरी, अंग्रेजी: वेड्नस्डे) वायागु छगु बाः खः। थ्व बार बुध ग्रहयागु नां नं बुधबाः जुइ वगु खः।