Open main menu

भक्त कन्नप्प (सन् १९७६या संकिपा)

भक्त कन्नप्प छगु तेलेगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७६य् पिहांवगु खः।

भक्त कन्नप्प
भाषा तेलेगु भाषा
पिहांवगु तिथि १९७६

धलः

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit