Open main menu

भले माष्टारु (सन् १९६९या संकिपा)

भले माष्टारु छगु तेलेगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६९य् पिहांवगु खः।

भले माष्टारु
भाषा तेलेगु भाषा
पिहांवगु तिथि १९६९

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit