भामय्‌जु (मेमेगु नां - मैंबाबु, नानिबाबु) धयागु मिजं नं मखु, मिसा नं मखु धकाः म्हसिकाबीपिं थिथि पुचः व समुदायया कथं च्वनाच्वनिपिं अलय् थःगु हे ब्याग्लं च्वनेथाय्, रीतिथिति, तजिलजि, रहनसहन व भाय् ताक्क दयाच्वंपिं मनूत खः । [१] [२]

लिधंसा सम्पादन