भारतया पञ्जाब राज्यया जिल्ला

पंजाबया जिल्ला थ्व कथं दु-

पञ्जाब (PB)

सम्पादन
चिं जिल्ला केन्द्र जनसङ्ख्या (2001) क्षेत्रफल (km²) जनघनत्त्व(/km²) अधिकृत जाःथाय्
AM अमृतसर अमृतसर ३,०७४,२०७ ५,०७५ ६०६ http://amritsar.nic.in/
BNL बर्नाला बर्नाला
BA भटिण्डा भटिण्डा १,१८१,२३६ ३,३७७ ३५० http://bathinda.nic.in/
FI फिरोजपुर फिरोजपुर १,७४४,७५३ ५,८६५ २९७ http://ferozepur.nic.in/
FR फरीदकोट फरीदकोट ५५२,४६६ १,४७२ ३७५ http://faridkot.nic.in/
FT फतेहगढ साहिब फतेहगढ साहिब ५३९,७५१ १,१८० ४५७ http://fatehgarhsahib.nic.in/
FA फजिल्का फजिल्का १,९९८,४६४ ५,०२१ ३९८ http://fazilka.nic.in/
GU गुरुदासपुर गुरुदासपुर २,०९६,८८९ ३,५७० ५८७ http://gurdaspur.nic.in/
HO होशियारपुर होशियारपुर १,४७८,०४५ ३,३१० ४४७ http://hoshiarpur.nic.in/
JA जलन्धर जलन्धर १,९५३,५०८ २,६५८ ७३५ http://jalandhar.nic.in/
KA कपूर्थला कपुर्थला ७५२,२८७ १,६४६ ४५७ https://web.archive.org/web/20100819073139/http://kapurthala.nic.in/
LU लुधियाना लुधियाना ३,०३०,३५२ ३,७४४ ८०९ http://ludhiana.nic.in/
MA मानसा मनसा ६८८,६३० २,१७४ ३१७ http://mansa.nic.in/
MO मोगा मोगा ८८६,३१३ १,६७२ ५३० http://moga.nic.in/
MU श्रीमुक्तसर साहिब श्रीमुक्तसर साहिब ७७६,७०२ २,५९६ २९९ http://muktsar.nic.in/
PA पठानकोट पठानकोट १,९९८,४६४ ५,०२१ ३९८ http://Pathankot.nic.in/
PA पटियाला पटियाला १,८३९,०५६ ३,६२७ ५०७ http://patiala.nic.in/
RU रूपनगर रूपनगर १,११०,००० १,११७ ५२४ http://rupnagar.nic.in/
SAS मोहाली वा अजितगढ मोहाली वा साहिबजादा अजितसिङ्गनगर
SA सङ्गरूर सङ्गरूर १,९९८,४६४ ५,०२१ ३९८ http://sangrur.nic.in/
शहीदभगतसिंह नगर नवान शहर ५८६,६३७ १,२५८ ४६६ http://nawanshahr.nic.in/
TT तरन् तारन् जिल्ला तरन् तारन् साहिब


स्वयादिसँ

सम्पादन