भाय् धाःगु मनूया बिचाः इनेगु छगू माध्यम ख: ।

न्ह्यपुइ भाय् मुनेगु थाय्

ब्वथला

सम्पादन

हलिंया भाय्‌त फुक्क भाय् माचाछिइ ब्वथलातःगु दइ । उपिं माचाछित थुगु कथं दु ।

स्वयादिसँ

सम्पादन