भाय्

(Redirected from भाषा)

भाय् धाःगु मनूया बिचाः इनेगु छगू माध्यम ख: ।

न्ह्यपुइ भाय् मुनेगु थाय्

ब्वथलाEdit

हलिंया भाय्‌त फुक्क भाय् माचाछिइ ब्वथलातःगु दइ । उपिं माचाछित थुगु कथं दु ।

स्वयादिसँEdit