मंगलबाः

मंगलबाः (ल्याटिन:dies martis डाएस् मार्टिस्, अंग्रेजी: ट्युज्डे) वायागु छगु बाः खः। थ्व बार मंगल ग्रहयागु नां नं मंगलबा:जुइ वगु खः।