मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघया विश्वव्यापी घोषणा

युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटस् मानव अधिकारया घोषणा ख।