Open main menu

मरदलु पॆळ्ळि (सन् १९५२या संकिपा)

मरदलु पॆळ्ळि छगु तेलेगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५२य् पिहांवगु खः।

मरदलु पॆळ्ळि
भाषा तेलेगु भाषा
पिहांवगु तिथि १९५२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit