मांडवी तालुका, सुरत जिल्ला

मांडवी तालुका, सुरत जिल्ला भारतया गुजरात राज्यया सुरत जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

मांडवी तालुका, सुरत जिल्ला
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला सुरत जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गांEdit

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अमलचुनी बुंधा गोदावाडी लीमधा रताणीया
अमालसडी चांदपोर गोडधा लुहारवाड रेगमा
अंबा छेलवास गोडसंबा मधारकुइ रोसवाड
अंबापोर चोरांबा गुंदवन मगात्रा रूंधा
आमली चुडेल हरीपुरा कणधाट महुडी रूपाण
अंधात्री देवगढ ददाकुइ इसर मकनजार सादडी
आंत्रोली देढवाडा जाखळा मालधा सलैया
अरेठ देवगढ जमणकुवा बार मांडवी सरकुइ
बडताल देवगीरी जामकुइ मांडवी सरपदा
बलालतीथँ धरमपोर जेतपुर मोरीथा सरसी
बलांगा द्वज जाब मोटी चेर साथवाव
बलेथी द्वजंबा जारी दधवाडा मुंजलाव सोली
बौधान फळी जारी देवगढ नंदपोर तडकेश्वर
बेडधा फुलवाडी जारपान नानीचेर तारापोर
भाटखाइ गामतळाव बुजँग जुणवन नरेन तरसडाबार गाम
भेंसी गामतळाव खुदँ काकडवा नोगमा तरसडा खुदँ
बीरामा गंगपोर देवगढ काकडापार पारडी तीतोइ
बोरी गंगपोर हषँद कलामकुवा पारवत तोगापुर
बोरीगाला गवाछी काळीबेल पताळ तुकेड
बुंधा धंटोली कालमोइ पातावाडी उमरखाडी
कमलापोर कारवती खंनजरोली पटना उमरसडी
कारंज कसाल खरेडा पीटरकुइ ऊन
कारंजवन काटकुवा खरोळी पीचारवन उसकेड खुद
करूठा केवडीया खतरा देवी पीपळावाडा उसकेड रामकुंड
करवाली केवडी खेडपुर पीपळवन उटेवा
खंनजरोली खीमपोर कोलसणा पीपरीया वडोद
खरेडा खोड अंबा कोसडी पुना वाधनेरा
खरोळी कीम डुंगरा लाडकुवा राजवाड वलारगढ
खतरा देवी कोलाकुइ लाखगाम रखास खाडी वांकळा
खेडपुर कोळखाडी लींबोडी रखवाव वीरपोर
वरेठ वरजाखाण वरेली वेगी वरेथी