मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे (सन् १९६१या संकिपा)

मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६१य् पिहांवगु खः।

मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६१

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०