मिखाइल गोर्बाचोभ

मिखाइल गोर्बाचोभ सोभियत युनियनया अन्तिम राष्ट्रपति ख।