मेटाबोलिजम

प्राणीया म्हय् जुइगु जीवरसायनिक प्रक्रियातयेत मेटाबोलिजम धाइ। थुकिलि क्याटाबोलिजम व एनाबोलिजम प्रकारया प्रक्रिया जुइ।

स्वयादिसँEdit