मेरियाना ट्रेञ्च

मेरियाना गर्त छगू मू महासागरीय गर्त ख ।

भौगोलिक स्थितिEdit

प्रशान्त महासागर या पूर्वी तथा पश्चिमी सिथय् थुकिगु लगभग छगु निरन्तर श्रंखला खने दु, गुकिलि मेरियाना गर्त दक्ले तज्जा। थ्व विश्वया दकले गाः वंगु गर्त ख । थ्व फिलिपिन्सया पश्चिमय् स्थित दु ।

विस्तारEdit

गहराई (मिटरय् )Edit

पिनेया स्वापूतEdit

हलिमया मू महासागरीय गर्त  
आटाकामा गर्त | टासकरोरा गर्त | टोंगा गर्त | प्यूर्टोरिका गर्त | फिलीपींस गर्त | मेरियाना गर्त | रोमशे गर्त | सुण्डा गर्त