म्याक ओ एस एप्पल कम्प्युटर्सयागु छगु अपरेटिङ्ग सिस्टम खः।

इतिहास सम्पादन

लिधंसा सम्पादन

स्वया दिसँ सम्पादन

स्वापू दुगु च्वसु सम्पादन

पिनेयागु स्वापूत सम्पादन