Open main menu

यन्त्रणा छगु खेँ भाषाया पत्रिका खः। थ्व पत्रिकाया सम्पादक नोरेम निगेसा ख। थ्व पत्रिका २०२७य् न्ह्यथंगु खः।

यन्त्रणा
भाषा खेँ भाषा
सम्पादक नोरेम निगेसा
पलिस्था तिथि २०२७
जाःथाय् {{{जाःथाय्}}}

पिथनाEdit

थ्व पत्रिका राल्फा नं पिथंगु खः। थ्व छगू अनियमित पत्रिका ख। थ्व पत्रिकाया ध्वायेज्या येँय् जुगु खः।

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

लिधंसाEdit