Open main menu

यल उपमहानगरपालिका कथं यलय् दुगु ऐतिहासिक महाविहारत थ्व कथं दु [१] -

लिधँसाEdit


यलया बिहार  
हिरण्यवर्ण महाबिहाररुद्रवर्ण महाबिहाररत्नाकर महाबिहारयशोधर महाबिहारजेष्ठवर्ण महाबिहारधर्मकीर्ति महाबिहारदत्तनाम महाबिहारगूणलक्ष्मी महाबिहारचक्रवर्ण महाबिहारबज्राकिर्ति महाबिहाररुद्रदेव महाबिहारवैष्यवर्ण महाबिहारमयुरवर्ण महाबिहारजय मनोहर महाबिहारश्री बच्छ महाबिहारबलाधार महाबिहारअक्षयश्वर महाबिहाररक्षेश्वर महाबिहारलोकाकिर्ति महाबिहारनापीचन्द्र महाबिहारगोपीचन्द्र महाबिहारललितचन्द्र महाबिहारसप्तपुर महाबिहारपध्मोच्च महाबिहारराज श्री महाबिहारमणिमण्डप महाबिहारचन्द्रसूर्य महाबिहारजयश्री महाबिहारगुस्तल महाबिहारलोक किर्ति महाबिहारथवीर पात्र महाबिहारकामुकनाम महाबिहारइति राज महाबिहारबसुच्च महाबिहार