Open main menu

य़लगार (सन् १९९२या संकिपा)

य़लगार हिन्दी भाषाया छगू नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९२य् पिहांवःगु खः।

य़लगार
भाषा हिन्दी भाषा
पिहांवगु तिथि १९९२

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit