योहान्नेस डिडेरिक भ्यान डर वाल्स

योहान्नेस डिडेरिक भ्यान डर वाल्स छम्ह नांजाम्ह भौतिक शास्त्री ख। वेकयात वेकया ज्याया निंति भौतिक शास्त्रय् नोबेल सिरपा नं लःल्हागु दु।

जीवनीEdit

न्ह्यया जीवनीEdit

मालेज्याEdit

मेमेगुEdit

स्वयादिसँEdit