राजुला तालुका

राजुला तालुका भारतया गुजरात राज्यया अमरेली जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

राजुला तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला अमरेली
Time zone IST (UTC+5:30)

गांEdit

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

१. अगरीया घुडिया २०. चारोडीया ३८. हिंडोराणा ५६. कोटडी
२. अगरीया मोटा २१. छाप्री ३९. हीन्दोरणा ५७. कोवाया
३. अगरीया नवा २२. छतडीया ४०. जोलापर ५८. कुंभारीया
४. अमुली २३. चोत्रा ४१. कडीयाळी ५९. कुंडालीयाळा
५. बाबरीयाधार २४. दातरडी ४२. कातर ६०. मजादर
६. बालापर २५. देवका ४३. काठीवदर ६१. मांडण
७. बाबॅटाणा २६. धारानो नेस ४४. खाखबाइ ६२. मांकरडी नवी-जुनी/td>
८. बारपटोळी २७. धारेश्वर ४५. खंभाळीया ६३. मंसुद्रा नाना-मोटा
९. भचादर २८. दीपडीया ४६. खारी ६४. मोभीयाणा मोटा
१०. भाथी २९. डोळीया ४७. खेरा ६५. मोभीयाणा नवा
११. भेराइ ३०. डुंगर ४८. खेराळी मोटी ६६. मोरंगी
१२. चांच ३१. डुंगरपरडा ४९. सजणावाव ६७. वावडी
१३. नवागाम (मेरीयाणा) ३२. राजपरडा ५०. समढीयाळा नं.-१ ६८. वावेरा
१४. नेसडी नं.-१ ३३. रामपरा नं.-१ ५१. उछैया ६९. विकटर
१५. नींगाळा नं.-१ ३४. रामपरा नं.-२ ५२. उंटीया ७०. वांशियाळी
१६. पटवा ३५. रींगणीयाळा मोटो ५३. वड ७१. झांपोदर
१७. पीपावाव ३६. रींगणीयाळा नाना ५४. वडली ७२. झांझरडा
१८. राभडा ३७. गोजावदर ५५. खेराळी नानी
१९. झींझका