रामनाथ गोयनका

रामनाथ गोयनका भारतया संविधान सभाया छम्ह सदस्य ख। वय्‌कः मद्रास क्षेत्रया प्रतिनिधित्त्व याना संविधान सभाया सदस्य जुया दिगु ख।

स्वयादिसंEdit

पिनेया स्वापूEdit