देवी लक्ष्मीः - धनयाउ देवी ख । लक्ष्मी हिन्दू धर्मया छम्ह देवी ख। वसपोल धनया देवी ख। वसपोल च्वनिगु थाय्‌यात रमावास धाइ।

लक्ष्मी
लक्ष्मी
Sanskrit Transliteration lakṣmī
Affiliation देवी (त्रिदेवी)
Abode वैकुण्ठ, Ksheera Sagara
Mantra Om Hrim Shri Lakshmi Bhyo Namaha
Consort विष्णु
Mount किसि, भुलूखा

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या

सम्पादन

उत्पत्ति व विकास

सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या

सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

अष्ट लक्ष्मी

सम्पादन
अष्ट लक्ष्मी
आदि लक्ष्मी न्हापांम्ह लक्ष्मी
धान्य लक्ष्मी धान्य (कि) व नसाया लक्ष्मी
धैर्य लक्ष्मी धैर्यया लक्ष्मी
गज लक्ष्मी किसि (सम्पन्नताया चिं)या लक्ष्मी
सन्तान लक्ष्मी मचा व निरन्तरताया लक्ष्मी
विजय लक्ष्मी त्याइगु (विजय)या लक्ष्मी
विद्या लक्ष्मी विद्या/प्रज्ञाया लक्ष्मी
धन लक्ष्मी ध्येबा/धनया लक्ष्मी

स्वया दिसँ

सम्पादन