मनुनं म्वायेत आर्थिक रुपं सक्षम जुइत याइगु ज्यायात लजगा धाइ। थी-थी लजगा थ्व कथं दु-

  • चिकित्सा लजगा (डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ल्याब तेक्नेसियन आदि)
  • बुँज्या
  • जवाज्या
  • इन्जिनियरिंग
  • बनय्‌ज्या
  • लेखाज्या
  • कःमिज्या
  • सिपाहीं
  • कम्प्युतरनाप स्वापू दूगु लजगा

स्वयादिसँ

सम्पादन

[१]