लर्ड रेली छम्ह नांजाम्ह भौतिक शास्त्री ख। वेकयात वेकया ज्याया निंति भौतिक शास्त्रय् नोबेल सिरपा नं लःल्हागु दु।

जीवनी सम्पादन

न्ह्यया जीवनी सम्पादन

मालेज्या सम्पादन

मेमेगु सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन