वालीया तालुका

वालीया तालुका भारतया गुजरात राज्यया भरुच जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

वालीया तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला भरुच जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अरेठी चीकलोटा हीरापोर कोंध
हाटखोळ चोरामला होला कोतर कोसमडी
बडाकुइ दाहेली इटकळा कोयली मांडवी
बलाडवा दाजीपरा जबुगाम कोयलीवाव
बेडोली दणसोली जमाणीया कुप
भामडीया दत्त नगर जोली लुणा
भाणगोरीया देशाड काकड कुइ मौजा
भराडीया ढोलगाम कमालीया मेला
भेंस खेतर दोडवाडा कंबोडीया मीरापोर
भीलोड दोलतपुर कनेराव मोखाडी
बीलोथी डुंगरी कारा मोरीयाणा
बोरखाडी फुलवाडी करसद मोटा जांबुडा
चंदेरीया गंधु कवाचीया मोतीया
चंद्गावन धणीखुंट केल्वीकुवा नळधारी
छासवाड धोडा केशरगाम नाना जांबुडा
चीखली गुंदीया कोडवाव नवापरा
नेत्रांग शीर वागडखोळ राजागढ
नीकोली सीलुडी वालीया राजपरा
पंचाशीम सीनडा वंडारीया राजवाडी
पणसोली सींगलवान वतारीया रूंधा
पताल सींग्ला वीठ्ठलगाम साबरीया
पथार सोडगाम झरणा सकवा
पेटीया थावा झरणावाडी सेवाड
पींगोट तुणा
पीथोर उमरगाम