विजयगौरि (सन् १९५५या संकिपा)


विजयगौरि छगु तेलुगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५५य् पिहांवगु खः।

विजयगौरि
निर्देशक डि.योगानंद
मू कलाकार ऎन्.टि.रामारावु,
पद्मिनि,
ललित,
रागिणि,
सुरभि कमलाभायि,
रेलंगि,
गुम्मडि वॆंकटेश्वररावु
संगीत निर्देशक ऎम्.ऎस्.विश्वनाथन्,
कॆ.राममूर्ति,
जि.रामनाथन्
पिथना तिथि जून् 30, 1955
भासा तेलुगु

बाखँEdit

मू पात्रEdit

ऎन्.टि.रामारावु,
पद्मिनि,
ललित,
रागिणि,
सुरभि कमलाभायि,
रेलंगि,
गुम्मडि वॆंकटेश्वररावु

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तेलुगु विकिपिडिया


तेलुगु संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०