Open main menu

विजयगौरि (सन् १९५५या संकिपा)


विजयगौरि छगु तेलुगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५५य् पिहांवगु खः।

विजयगौरि
निर्देशक डि.योगानंद
मू कलाकार ऎन्.टि.रामारावु,
पद्मिनि,
ललित,
रागिणि,
सुरभि कमलाभायि,
रेलंगि,
गुम्मडि वॆंकटेश्वररावु
संगीत निर्देशक ऎम्.ऎस्.विश्वनाथन्,
कॆ.राममूर्ति,
जि.रामनाथन्
रिलिज तिथि जून् 30, 1955
भाषा तेलुगु

धलः

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit