आयात: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
'''आयात''' धागुधयागु छगू थासय् पिनेनंमेगु थासं सामान, वा विचाः आदि हइगुआधिकरिक कथं ल्ह्ययाहयेगु ज्यायात धायेगु ज्यायाइ ख।
==खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याछ्यलेज्या==
===उत्पत्ति व विकास===
थ्व खँग्वयागुखँग्व:यागु छ्येलेज्याछ्यलेज्या दक्लेदक्कले न्ह्यन्हापां संस्कृतय् जुगुजूगु ख।ख: । लिपा थ्व खँग्वयागुखँग्व:यागु [[तत्सम खँग्व:]]या रुपे यक्व भासेभासय्, यक्व कथलंकथं छ्येलेज्याछ्यलेज्या जुल।
===छ्यलेज्या===
===छ्येलेज्या===
 
थ्व खँग्वयागुखँग्व:यागु छ्येलेज्याछ्यलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नंसंस्कृतभासं बुया वगुव:गु भाषेभाषाय् जुगुजूगु खने दु।दु ।
==स्वया दिसँ==
*[[बनेज्या]]
Anonymous user