वरदक प्रान्त, अफगानिस्तान: Difference between revisions