Difference between revisions of "भारत"

 
== भाषा ==
स्वयादिसँ-[[भारतयागू भाषात]]<br>
भारतया संविधानं २२ राष्‍ट्रीय भाषातेत मान्‍यता बियातगु दु गुकिलि हिन्‍दी संघया राजभाषा ख<ref>[http://india.gov.in/hindi/knowindia/india_at_a_glance.php भारत सरकार]</ref>। थ्व अतिरिक्त ८४४ मेमेगु भाषा देय्‌या थी-थी थासय् छ्येलिगु या।
भारत यागू मू भाय्:-
Anonymous user