Difference between revisions of "सुन्दरगढ जिल्ला"

'''{{PAGENAME}}''' [[भारत]]यागु [[उडिसा]] राज्ययागु छगु जिल्ला खः।
 
== सुन्दरगड़ जिल्ला परिषद पञ्चायत ==
 
{| class="wikitable" border="1"
|-
! जिल्ला परिषद!!पञ्चायत समिति!!सम्पादक पद आरक्षण!!अधिनया ग्रामपञ्चायत!!सूचं
|-
| सुन्दरगड़||कोइड़ा||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||कुआँरमुण्डा||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||कुत्रा||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||गुरुण्डिआ||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||टाङ्गरापालि||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||नुआगाँ||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||बणाइगड़||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||बड़गाँ||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||बालिशङ्करा||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||बिश्रा||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||राजगाङ्गपुर||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||सबड़ेगा||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||सुन्दरगड़ सदर||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||लहुणिपड़ा||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||लाठिकटा||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||लेफ्रिपड़ा||अनूसुचित जनजाति||
|-
| सुन्दरगड़||हेमगिरि||अनूसुचित जनजाति||
|}
 
==स्वयादिसँ==
३१,०९०

edits