Difference between revisions of "ताडिपत्रि मण्डल, अनन्तपुर जिल्ला"

m (r2.7.3) (रोबोट ले थप्दै: zh:塔德帕特里)
 
==भूगोल==
===गां===
* पूर्व:
* [[भोगसमुद्रं (अनंतपुर)]]
* पश्चिम:
* [[तलारिचॆरुवु (अनंतपुर)]]
* उत्तर:
* [[ऊरुचिंतल (अनंतपुर)]]
* दक्षिण:
* [[वॆलमकूरु (अनंतपुर)]]
* [[आलूरु (अनंतपुर)]]
* [[सज्जलदिन्नॆ (अनंतपुर)]]
* [[कावेरिसमुद्रं (अनंतपुर)]]
* [[चुक्कलूरु (अनंतपुर)]]
* [[पुलिप्रॊद्दटूरु (अनंतपुर)]]
* [[गंगदेविपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[इगुडूरु (अनंतपुर)]]
* [[सीतारांपुरं (अनंतपुर)]]
* [[कोमलि (अनंतपुर)]]
* [[पॆद्दपॊलमड (अनंतपुर)]]
* [[चिन्नपॊलमड (अनंतपुर)]]
* [[नंदलपाडु (अनंतपुर)]]
* [[दिगुवपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[ताडिपत्रि (अनंतपुर)]]
* [[चल्लावारिपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[जंबुलपाडु (अनंतपुर)]]
* [[हुसेनापुरं (अनंतपुर)]]
* [[बोडायिपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[वंगनूरु (अनंतपुर)]]
* [[बॊंदलदिन्नॆ (अनंतपुर)]]
* [[भोगसमुद्रं (अनंतपुर)]]
* [[तलारिचॆरुवु (अनंतपुर)]]
* [[ऊरुचिंतल (अनंतपुर)]]
* [[वॆलमकूरु (अनंतपुर)]]
* [[आलूरु (अनंतपुर)]]
* [[सज्जलदिन्नॆ (अनंतपुर)]]
* [[कावेरिसमुद्रं (अनंतपुर)]]
* [[चुक्कलूरु (अनंतपुर)]]
* [[पुलिप्रॊद्दटूरु (अनंतपुर)]]
* [[गंगदेविपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[इगुडूरु (अनंतपुर)]]
* [[सीतारांपुरं (अनंतपुर)]]
* [[कोमलि (अनंतपुर)]]
* [[पॆद्दपॊलमड (अनंतपुर)]]
* [[चिन्नपॊलमड (अनंतपुर)]]
* [[नंदलपाडु (अनंतपुर)]]
* [[दिगुवपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[ताडिपत्रि (अनंतपुर)]]
* [[चल्लावारिपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[जंबुलपाडु (अनंतपुर)]]
* [[हुसेनापुरं (अनंतपुर)]]
* [[बोडायिपल्लॆ (अनंतपुर)]]
* [[वंगनूरु (अनंतपुर)]]
* [[बॊंदलदिन्नॆ (अनंतपुर)]]
 
==भाषा==
३१,०५७

edits