हर्मोजगान प्रान्त: Difference between revisions

no edit summary
(न्हुगु पौ: '''{{PAGENAME}}''' इरानयागु छगु प्रान्त खः। {{इरानयागु प्रशासनिक बायेज्या}...)
 
No edit summary
'''{{PAGENAME}}''' [[इरान]]यागु छगु प्रान्त खः।
{| {{table}}
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ल्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''शाहरेस्तान'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''प्रान्त'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ल्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)'''
|-
| १७||बंदर अब्बास||हरमज़गान||५१५,५७७||५८८,२८८||१||१३१६
|-
| ६८||मीनाब||हरमज़गान||२५७,८३१||२३५,७०५||२||१३३९
|-
| १३२||बंदर लंगे||हरमज़गान||११६,०८६||१३४,७१३||३||१३२९
|-
| १५३||रोदान||हरमज़गान||१०७,२८०||११८,५४७||४||१३६८
|-
| १५४||कुशम||हरमज़गान||१०५,३३५||११७,७७४||५||१३५५
|-
| २१८||बसतक||हरमज़गान||६७,८०५||८०,११९||६||१३७९
|-
| २५६||हाजी आबाद||हरमज़गान||६४,८९७||६५,८८९||७||१३७२
|-
| २९४||ख़मीर||हरमज़गान||४८,२४१||५२,९६८||८||१३८३
|-
| २९५||जासक||हरमज़गान||७८,६९३||५२,८८२||९||१३६६
|-
| ३३०||सीरियक||हरमज़गान||-||४३,१८५||१०||१३८६
|-
| ३३१||पा रस्सियाँ||हरमज़गान||३८,०९६||४२,८४३||११||१३८३
|-
| ३४७||बशागरद||हरमज़गान||-||४०,००७||१२||१३८३
|-
| ३९७||अब्बू मौसी||हरमज़गान||३,८३३||५,२६३||१३||१३६१
|}
{{इरानयागु प्रशासनिक बायेज्या}}
 
३१,१२३

edits