हाइलाकान्दि जिल्ला: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
'''{{PAGENAME}}''' [[भारत]]यागु [[आसाम]]यागु छगु जिल्ला खः।
==जनसंख्या==
सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''जिल्ला कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''प्रशासनिक इकाइ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य/जिल्ला'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल गां'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ग्रामीण जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिजं'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिसा'''
|-
| १८||३१८||०||जिल्ला||हाइलाकान्‍डी||||३३०||६१११५६||३१३७४७||२९७४०९
|-
| १८||३१८||२१०६||तहसील||||अलगापुर||६९||११८६४७||६११५४||५७४९३
|-
| १८||३१८||२१०७||तहसील||||हाइलाकांडी||६४||१३३२६०||६८९७५||६४२८५
|-
| १८||३१८||२१०८||तहसील||||लाला||८७||१९११७२||९७६१३||९३५५९
|-
| १८||३१८||२१०९||तहसील||||काटलीचार||११०||१६८०७७||८६००५||८२०७२
|}
 
{{आसामयागु जिल्लातः}}
३१,१५८

edits