Difference between revisions of "बरगढ जिल्ला"

# लेबिड़ि}}
|-
|}
 
==जनसंख्या==
सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''जिल्ला कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''प्रशासनिक इकाइ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य/जिल्ला'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल गां'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ग्रामीण जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिजं'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिसा'''
|-
| २१||०||०||राज्य||ओडिशा||||४७६७५||३४९७०५६२||१७५८६२०३||१७३८४३५९
|-
| २१||३७०||०||जिल्ला||बरगढ़||||११७९||१३३११४५||६७२६०३||६५८५४२
|-
| २१||३७०||२७५५||तहसील||||पाइकमाल||१०१||९१९१६||४५७३२||४६१८४
|-
| २१||३७०||२७५६||तहसील||||झारबन्ध||१०४||१०३६७६||५१२१७||५२४५९
|-
| २१||३७०||२७५७||तहसील||||पद्मपुर||७१||६३६३४||३१८७३||३१७६१
|-
| २१||३७०||२७५८||तहसील||||बुर्डेन||५२||३३२५९||१६४४१||१६८१८
|-
| २१||३७०||२७५९||तहसील||||गाइसिलेट||८३||७७४४३||३८७५५||३८६८८
|-
| २१||३७०||२७६०||तहसील||||मेलछामुंडा||७३||७०२३९||३५२५५||३४९८४
|-
| २१||३७०||२७६१||तहसील||||सोहेला||९२||९७६४९||४९४१४||४८२३५
|-
| २१||३७०||२७६२||तहसील||||बिजेपुर||१०८||१००४५२||५०६८०||४९७७२
|-
| २१||३७०||२७६३||तहसील||||बरपाली||७३||१०७४२१||५५०२५||५२३९६
|-
| २१||३७०||२७६४||तहसील||||भेडेन||९७||१२७४००||६५०६४||६२३३६
|-
| २१||३७०||२७६५||तहसील||||बरगढ़||२०||७१२००||३६८९२||३४३०८
|-
| २१||३७०||२७६६||तहसील||||बरगढ़ सदर||४०||७८३८९||४००९७||३८२९२
|-
| २१||३७०||२७६७||तहसील||||भटली||८३||८५४५६||४३११७||४२३३९
|-
| २१||३७०||२७६८||तहसील||||अम्बाभोना||१०४||६५७१५||३३०९६||३२६१९
|-
| २१||३७०||२७६९||तहसील||||अत्ताबिरा||७८||१५७२९६||७९९४५||७७३५१
|}
 
३१,०५६

edits