भौतिक शास्त्र: Difference between revisions

भौतिक शास्त्रया ख्यः थ्व कथं दु-
===शास्त्रीय यान्त्रिकी===
शास्त्रीय यान्त्रिकि वा क्लासिकल मेक्यानिक्स धाःगु भौतिक शास्त्रया छगू ख्यः ख। थ्व ख्यः व [[क्वान्तम मेक्यानिक्स]] जाना मेक्यानिक्स ख्यः दयेकि। मेक्यानिक्स धाःगु छुं नं वस्तुइ [[तिबः]]या प्रभाव सीकिगु दुसिका ख। थ्व ख्यःया छुं आधारभूत सिद्धान्त थ्व कथं दु-
 
# '''[[वेग]]'''
# [[प्रवेग]]
# [[संवेग]]
# '''[[तौल]]''' (मात्राय् गुरुत्वाकर्षणया प्रभाव)
# '''[[तौल]]'''
# '''[[मात्रा]]'''
# '''[[तिबः]]'''
# [[गुरुवात्कर्षण]] (प्रकृतिइ दयाच्वनिगु ४गु मू तिबःय् छगू)
 
===विद्युतचुम्बकत्त्व===
Anonymous user