Difference between revisions of "पारमिता"

 
==थी-थी पारमिता==
बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थ [[तिपितक]]या [[सुत्तपितक]]या [[खुद्दकनिकाय]]या [[बुद्धवंश]] वग्गया निगुगु सुत्त [[सुमेधपत्थनाकथा]]य् १०गु पारमिताया वर्णन यानातःगु दु। थ्व कथं १०गु पारमिता क्वय् बियातःगु दु <ref>[http://www.tipitaka.org/deva/ तिपितक फुति अर्ग जालय् तिपितक]</ref>-
# [[दान|दानपारमि]]
# [[शील|सीलपारमि]]
# नेक्खम्मपारमि
# [[प्रज्ञा|पञ्‍ञापारमि]]
# वीरियपारमि
# खन्तिपारमि
# अधिट्ठानपारमि
# मेत्तापारमि
# [[उपेक्षा|उपेक्खापारमि]]
 
==लिधंसा==
Anonymous user