Difference between revisions of "भेटिकन सिटी"

→‎भाषा: टाइपो ठीक गरियो, व्याकरण ठीक बनाइयो, लिङ्क थप भयो
(→‎भाषा: टाइपो ठीक गरियो, व्याकरण ठीक बनाइयो, लिङ्क थप भयो)
Tags: Mobile edit Mobile app edit
==भूगोल==
 
nepali
==भाषा==
थ्व देय् य् औपचारिक कथलं ल्याटिन भाषा छ्येलातसां न्हि-न्हि यागु खँला बँलाय् ल्याटिन छ्येलेज्या मजु।
{{देय् च्वसु}}
Anonymous user