भेनिस: Difference between revisions

m
No edit summary
 
[[File:Photography of Venice at dusk.jpg|thumb|Photography of Venice at dusk]]
[[File:Canaletto Grand Canal from Palazzo Flangini - JPGM.jpg|thumb|''[[The Grand Canal in Venice from Palazzo Flangini to Campo San Marcuola]]'', Canaletto, about 1738. [[Getty Museum|The J. Paul Getty Museum, Los Angeles]]]]
[[File:Rio di Ca Foscari, to the Bridge Santa Margherita (Venice) 2.jpg|thumb|Venice view from the Bridge Foscari, to the Bridge Santa Margherita.]]
'''भेनिस''' इटालीया उत्तरपूर्वी लागाय् दयाच्वंगु छगू नगर ख। थ्व नगर ११७गु चिधंगु, नहरं बायातःगु टापूपि व थन्यागु टापूपिन्त स्वाइगु तांतेगु नगर ख।<ref name=UNESCO/> थ्व नगर [[झ्वासा]] बँय् दयाच्वंगु भेनेसियन लगूनय् अवस्थित दु। थ्व लगून पो खुसि व पिआभे खुसिया तटक्षेत्रय् ला। भेनिस थःगु हिसि, वास्तुकला, व कलाकृतिया निंतिं नांजाः। <ref name=UNESCO/> थ्व नगरयात समग्रय्, थुकिया लगून नापं, हलिम सम्पदा धलखय् दुथ्यानातःगु दु। <ref name=UNESCO>UNESCO: [http://whc.unesco.org/en/list/394 Venice and its Lagoon], accessed:17 April 2012</ref>
 

edits