यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु - Other languages

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु is available in २ other languages.

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसुय् लिहाँझासँ।

Languages