विसावदर तालुका

विसावदर तालुका भारतया गुजरात राज्यया जूनागढ जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

विसावदर तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला जूनागढ जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अमळीयारा देसाइ वडाला जांबुडा कोटडा मोटा
अंबाळा देवकरणीया जांबुडी कोटडा नाना
बगोया ढेबर जवालडी कुबा (रवाणी)
बजारीया दुधाळा जेतलवाड कुतीया-अमालीयारा
बराडीया धांटीयान झांझेसर लालपुर
बारवानीया नेस धोडासण कागमल लासा
भालगाम गोरडवाला कालावाड लेरीया
भाट वावडी गोवींदपरा कालसरी लीलापाणी
भुतडी हडमतीया मोटा काणावडला लीलीया
बोगडीया हडमतीया नाना कनकाइ लीमाध्रा
छापरडा हलदरवा नेस कांकचीयाळा लुंगीया
चावंड जुनी हरीपुर करकडी महुडा
चावंड नवी हस्नापुर खांभागीर महुडी
छालडा इश्वरीया (गीर) खंभाळीया मखाणीया
चेलांका इश्वरीया मंडावाड खंभाडा मानानडीया
दादर जंबाला खीजडीया मंडावाड
मंगानाथ पीपळी रबारीका टाढी
मीया वडला राजपरा वडलाला सेत्रंज
मोणी.या रतांग वाजडी
मोणपरी मोटी रवानी (कुबा) वेकरीया
मोणपरी नानी रवानीमुंडीया वींछावाड
मोटा भीलगाला रोसली विरपुर
नवाणीया रूपावती वीसावदर
पाडापाणी सरसाइ
पांजरापोळ नी सुवारडी शापर
पानवी शापुर (नेस)
पींडाखाइ मोटी शीरवाणीया
पीन्डाखाइ नानी शोभावडला गीर
पीपलीया हजानी शोभावडला लशकर
पीरवाड सुदावाड
पीयावा गीर सुखपुर
प्रेमपरा सुवारडी