वृक्षासन


वृक्षासन योगया छगू आसन ख। थ्व आसनय् मनु सिमाया पह याना च्वनि।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वया छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। संस्कृतय् वृक्षया अर्थ सिमा व आसनया अर्थ च्वनिगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

स्वया दिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit

संस्कृत खँग्वसफू
(थ्व भाषा नाप स्वापू दुगु चीहाकगु च्वसु खः। थ्व च्वसुय् अप्व तथ्य तनादीत ईनाप दु।)