वेब ब्राउजर

वेब ब्राउजर वा ब्राउजर धाःगु छकथंया सफ्तवेयर एप्लिकेसन ख। थ्व एप्लिकेसनया ज्या वर्ल्द वाइद वेबया सूचं कायेगु, ब्वयेगु व पार यायेगु ख। छुं नं इन्फर्मेसन रिसोर्सयात छता युनिफर्म रिसोर्स आइदेन्तिफायरं (URI/URL) म्हसीकि व थन्यागु इन्फर्मेसन रिसोर्स वेब पेज, किपा, संकिपा, व मेमेगु वस्तु जुइफु। [१] Hyperlinks present in resources enable users easily to navigate their browsers to related resources.

Usage share of web browsers according to StatCounter.

ब्राउजरतेत मूलरुपं वर्ल्द वाइद वेबय् छ्यलिगु जुसां ब्राउजरतेत प्राइभेत नेतवर्क, फाइल सिस्तम आदिइ सूचं काये-बियेत नं छ्यलेछिं। हलिंया मू वेब ब्राउजरय् फायरफक्स, इन्तर्नेत एक्स्प्लोरर, गुगल क्रोम, ओपेरा व सफारी ला।[२]

लिधंसा सम्पादन

  1. Jacobs, Ian; Walsh, Norman (15 December 2004). URI/Resource Relationships. Architecture of the World Wide Web, Volume One. World Wide Web Consortium. 30 June 2009 कथं।
  2. Browser. Mashable. 2 September 2011 कथं।