संखेडा तालुका

संखेडा तालुका भारतया गुजरात राज्यया वडोदरा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

संखेडा तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला वडोदरा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अछाली भातपुर देरोळी धरडा
अजाळी भोजपुर देसण गरोल
अकाखेडा भुलवान धारोळी गयाडीया
अखयातपुरा बीहोरा ढोकळीया गेहरपुरा
अल्हादपुरा बीलीया ढोली गंठोळी
अली खेरवा बोडदाकुवा ढोलपुर धेलपुर
अमरपुर बोर तळाव दीवाळीपुरा धोडा (बो)
अंबापुरा चमारवाडा दोरमार धोडा (चारंगला)
अमरोळी चांदपुर दुधपुर गोजपुर
आनंदपुरा छाछद्गा फाफत गोळा गामडी
अंगारी छतरपुरा फाजलपुर गोवींदपुरा
अरीठा छुछापुरा फाटा गुंदर
बहादरपुर चीखोद्गा फतेपुर गुंदीचा
बामकुइ चोरंगला गाजीपुरा हांडोड
बामरोळी दामापुरा गामडी शेखलाल हंसापुरा
भद्गाळी दामोली गणेशवाड हरेश्वर
इन्द्गाल काठमंडवा लाछरास मोतीपुरा
जेसींगपुरा काथोळी लाधोड नागरवाडा
जोगीपुरा कवीथा लाणभीया नंदपुर
जोजवा खांडीया लावेड नानी रास्की
कछाटा खांडुपुरा लोटीया नवापुरा
कडीला खाराकुवा लुणाद्गा नुरपुर
कडवाकुइ खेरवा मालपुर पचीसगाम
काणाकुवा खोडीया मलु पाडवण
कंडेवर खोखरीवेरी मंजरोळ पाणेज
कंटेश्वर खुणवाड मंकाणी पारवता
कापडीया कोशींद्गा मानपुर पातलपुर
कराली कोटाळी मोभीया पटणा
काशीपुरा कोठीया मोडासर पीछुवाडा
कसुंबीया कुबेरपुरा मोरड पीपळीया
कठीयारी कुंडी टप्पे बहादरपुर मोराखाळा पीपलसत
प्रतापपुरा कुंडीउंचा कलाम मोटा रास्का पीठा
राइपुर संखेडा सुंदरपुरा वाधेथा
राजखेरवा संथोली सुयाँ वंदारडा
राजपरी सराडीया तलकपुर वाणीयाद्गी
रामपुरा सारंगपुर तळेटी वासण (सेवाडा)
रामसरी सरदारपुरा तणखला वासणा
रामसींगपुरा सारगी टंडालजा वातवटीया
रतनपुर (कामरज) सरसींदा (छाछा) तारगोळ वेजलीया
रतनपुर (थाणा) सरसींदा (छो) टींबा वेलपुर
सागवा सरसींधा (जारवण) टींबी वीरमपुरा
साजनपुरा सवजीपुरा उंडी झांपा
सालपुरा शेखणपुर वडादळा झंड
समढी श्री गाम कणबी वडादळा (चोरंगला) झंखारपुरा
सणधारा श्री गाम ढांका वडादळी सोयथा
सणीयाद्गी सीनहाद्गा वडेळी वडीया (राइपुर)
संखेडा सोंगीर वडीया (बीहोरा)

लिधंसा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन