संडूरु तालुका


संडूरु तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बल्लारि जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

संडूरु तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बल्लारि जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

विभाजनEdit

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

तोरणगल्लु चोरनूरु संडूरु

तोरणगल्लु होबलिया गांEdit

कुरेकुप्प कॆरॆ रांपुर मुसिनायकन हळ्ळि अंतापुर
अय्यनहळ्ळि अप्पलापुर आविनमडगु उब्बलग0डि
ऎं.गंगलापुर ऎं.लक्कलहळ्ळि ऎम्.गुंडलहळ्ळि ऎम्.रामसागर
ऎस्.गंगलापुर ऎस्.बसापुर कोडालु गौरिपुर
चिक्कंतापुर जोग यरबनहळ्ळि यु.राजापुर
ताळूरु तुमटि तोरणगल्लु तिम्मलापुर
दरोजि नागलापुर बन्निहट्टि लिंगदहळ्ळि
विठलापुर वड्दु मरुट्ल मल्लापुर
माळापुर मॆट्रिकि हनुमनहळ्ळि

चोरनुरु होबलिया गांEdit

जिगेनहळ्ळि यरय्यन हळ्ळि डि.मल्लापुर तॊणसिगेरि
हिरॆकॆरॆयागिन हळ्ळि निडगुर्ति देवरबुड्डेन हळ्ळि बॊम्मगट्ट
चोरनूरु सोमलापुर सॆलियप्पन हळ्ळि अंकमनहाळ
अग्रहार कनकापुर गौरिपुर गॊल्ललिंगम्मनहळ्ळि
चिक्ककॆरॆयागिनहळ्ळि जोडिकसनायकनहळ्ळि जोडिबॊम्मनहळ्ळि तिप्पनमरडि
तिम्मव्वनहळ्ळि काळि0गेरि बंड्रि मल्लापुर
ओबलापुर हुलिकुंट 73 सोवेनहळ्ळि

संडूरु होबलिया गांEdit

क्रिष्णानगर जैसि0गपुर रणजित् पुर यशव0तनगर
तारानगर दौलत् पुर नारायणपुर भुज0गनगर
लक्ष्मीपुर मुरारिपुर स0डूरु सुशीलानगर
ऎम्मिहट्टि कार्तिकेश्वर राधा नगर रामघड
शंक्रापुर 18 हुलिकुंट देवगिरि धर्मापुर
नरसिंगपुर विठल नगर सिद्दापुर

स्वयादिसँEdit

लिधंसाEdit