संयुक्त राष्टृय मचा कोष

संयुक्त राष्ट्रीय मचा कोष संयुक्त राष्ट्र संघयागु मचातेगु व मचातेगु मांपिंत ग्वाहालि यायेगु ह(branch) ख:| थ्व गुथियागु पुलांगु नां युनिसेफ आ नं प्रचलनय् दु| थ्व कोषयागु मूज्यास न्हु यर्कय् दु|