सचिवधाःगु नेपाःभारतया सरकारी कार्यपालिकाया छगू पद ख। थ्व पदया मनूतेसं मन्त्रीया अधीनय् ज्या याइ। सचिवतयेत छगू मन्त्रालय, विभाग वा छगू छुं निश्चित ज्याया निंतिं सरकारं नियुक्त याइ।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या

सम्पादन

उत्पत्ति व विकास

सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या

सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

स्वया दिसँ

सम्पादन