Open main menu

सदारम (सन् १९५६या संकिपा)

सदारम छगु तेलेगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५६य् पिहांवगु खः।

सदारम
भाषा तेलेगु भाषा
पिहांवगु तिथि १९५६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit