मू झाकात सम्पादन

ज्यानुवरी - मार्च सम्पादन

अप्रिल - जुन सम्पादन

  • (मस्युगु)

जुलाई - सेप्टेम्बर सम्पादन

अक्टोबर - डिसेम्बर सम्पादन

तिथि मस्युगु सम्पादन

जन्म सम्पादन

मृत्यु सम्पादन