सहारनपुर जिल्ला

सहारनपुर जिल्ला भारतया उत्तरप्रदेश राज्यया छगू ज़िला ख।

सहारनपुर जिल्ला
—  ज़िला  —
देश भारत
राज्य उत्तरप्रदेश

तहसील सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

मू नगर सम्पादन

जनसंख्या सम्पादन

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य उत्तर प्रदेश ९७८१४ १५५३१७२७८ ८०९९२९९५ ७४३२४२८३
१३२ जिल्ला सहारनपुर १२४३ २३९९८५६ १२६९८०३ ११३००५३
१३२ ७०१ तहसील बेहट २६३ ४८४६७२ २५५३३८ २२९३३४
१३२ ७०२ तहसील सहारनपुर ३१९ ६३८४२२ ३३६६१५ ३०१८०७
१३२ ७०३ तहसील नकुड़ ३३४ ५५१९०५ २९२७२६ २५९१७९
१३२ ७०४ तहसील देवबन्द १७८ ४११५७१ २१८८६८ १९२७०३
१३२ ७०५ तहसील रामपुर मनिहारन १४९ ३१३२८६ १६६२५६ १४७०३०

स्वयादिसँ सम्पादन