सावरकुंडला तालुका

सावरकुंडला तालुका भारतया गुजरात राज्यया अमरेली जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

सावरकुंडला तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला अमरेली
Time zone IST (UTC+5:30)

गांEdit

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

१. अभरामपरा १७. देडकडी ३३. जाबाळ ४९. लुवारा ६५. पीठवडी
२. अबसंग १८. देतड ३४. जांबुडा ५०. मढडा ६६. पीयावा
३. अंबारडी १९. धजडी ३५. जेजाद ५१. मेकडा ६७. रबारीका
४. अमृतवेल २०. धार ३६. जीरा ५२. मेरीयाणा ६८. रामगढ
५. अंकोलडा २१. दोलती ३७. जुना सावर ५३. मेवासा ६९. सेंजळ
६. बाढडा २२. फाचरीया ३८. कानातळाव ५४. मीतीयाणा ७०. शेलणा
७. बगोया २३. फीफाद ३९. कांत्रोडी ५५. मोलडी ७१. सीमरण
८. भम्मर २४. गाधकडा ४०. करजाळा ५६. मोटा भामोद्रा ७२. ठवी
९. भेंकरा २५. धांणला ४१. केदारीया ५७. मोटा झींझुडा ७३. थोरडी
१०. भोंकरवा २६. धोबा ४२. केराला ५८. नाळ ७४. वंडा
११. भुवा २७. धोबापाटी ४३. खडकाळा ५९. नाना भामोद्रा ७५. वणोट
१२. बोरळा २८. गीणीया ४४. खडसली ६०. नाना झींझुडा ७६. वांशीयाळी
१३. चरखडीया २९. गोरडका ४५. खालपर ६१. नानी वडाल ७७. वीजपडी
१४. छापरी ३०. हाडीडा ४६. खोडीयाणा ६२. नेसडी ७८. विजयानगर
१५. चीखली ३१. हाथसणी ४७. कुंकावाव ६३. ओळीया ७९. वीरडी
१६. दांधीया ३२. हीपावाडी ४८. लीखाळा ६४. पीपरडी ८०. झडजुला